Révbíró Tamás

Kötelezettségeknek teszek eleget.
Intézkedéseket foganatosítok.
Kezdeményezéseket karolok fel.
Nézeteket ütköztetek.
Ellentmondásokra mutatok rá.
Bizakodásnak adok tápot.
Követelményeket támasztok.
Érdekeket egyeztetek.
Visszásságokat ostorozok.
Bűnbakokat pécézek ki.
Konzekvenciákat vonok le.
Kívánalmakat fogalmazok meg.
Jóhiszeműséget tételezek fel.
Feltételeket szabok.
Kegyeket gyakorolok.
Körülményeket mérlegelek.
Eshetőségeket veszek fontolóra.
Hangsúlyeltolódásokat világítok meg.
Fonákságokat pellengérezek ki.
Téveszméket oszlatok el.
Mozgástereket korlátozok.
Döntéskényszerbe kerülök.
Szemléletet váltok.
Önérdekeken emelkedem felül.
Méltányosságból járok el.
Rászorulókért emelek szót.
Vadhajtásokat nyesegetek.
Elvárásokat kérek számon.
Fogyatékosságokat küszöbölök ki.
Elmaradottságot számolok fel.
Lépéshátrányt hozok be.
Törekvéseket istápolok.
Összefüggéseket szembesítek.
Féligazságokat hangoztatok.
Műsorváltozást jelentek be.
Továbbgondolásra érdemesítek.
Visszaéléseket tussolok el.
Különleges elbánást eszközlök ki.
Ártatlanságot vélelmezek.
A mindenséggel mérem magam.

Megjelent
az Élet és Irodalomban
1994. december 16-án

Vissza a tartalomjegyzékhez