Flood pix Árvízi fotók

The pictures below were made in
March 2002 at the highest water level
on the river Danube in 11 years.

A képek a 2002 márciusi dunai árvíznél készültek.


The road along the river. Red line indicates approximate water level on other side.
A parti út. A piros vonal jelzi, körülbelül meddig ért a víz a gát túloldalán.

This little square is below water level, yet business runs as usual.
Ez a terecske a víz szintje alatt fekszik, de a kacatpiac működik.


Sandbags line the shore at lower parts of Szentendre. Heavy machinery is at work in the background.
Az alacsonyabban fekvő szakaszon homokzsákok szegélyezik a partot. A háttérben földmunkagépek tevékenykednek.

Szentendre mayor Gabor Miakich is asking for troops to help in sandbag placement.
Szentendre polgármestere, Miakich Gábor katonákat hív a gát megerősítésére.


The gravel walk on top of the dam. The water level is visibly higher than the street.
A sétány a gát tetején. Jól látható, hogy a víz az utca szintje fölött áll.

A riverside restaurant in a nearby village.
A Forgó vendéglő Dunabogdányban.


Grazing field near Visegrad. (Our friends live in the house at top left.)
Legelő Visegrád mellett. (A házban barátaink laknak.)

A billboard alongside the road. The flooded area belongs to a horse riding club.
Óriásplakát Dunabogdánynál. Az elárasztott területen lovak szoktak legelészni.


The road from Visegrad to Esztergom is closed for traffic. Anna has gone to the extreme.
A Visegrád és Esztergom közötti útszakaszt lezárták a forgalom elől. Panni elment a végsőkig.

A trucker attempts to get through. We never saw him again.
Egy kisteherautó belegázol a vízbe. Többé nem láttuk.


Vissza a képrészletek oldalára
Back to the photo thumbnails